tel.: 62 781-87-98


Kancelaria

Kancelaria komornicza jest w pełni zinformatyzowana.
Używany program to Komornik SQL.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kępnie Łukasz Sójka jest właściwy do prowadzenia egzekucji na terenie obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Kępnie tj. gminy: Kępno, Baranów, Bralin, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica. Kancelaria komornicza jest w pełni zinformatyzowana. Używany program to Komornik SQL.

Kancelaria obsługuje elektroniczne postępowanie upominawcze – EPU oraz posiada dostęp do ogólnopolskich baz danych takich jak: Internetowy system OGNIVO umożlwiający kierowanie zapytań i pobieranie odpowiedzi o rachunkach bankowych dłużników Centralny Rejestr Ubezpieczonych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców Baza Danych Ksiąg Wieczystych, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej oraz kierowanie zapytań do właściwych Urzędów Skarbowych za pośrednictwem EPUAP.